[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Thành tựu của tâm thức
hình 5+

thành lập công ty

5 năm xây dựng nền tảng

hình 2562+

khách hàng

Niềm tin và hạnh phúc

hình 4+

Chứng nhận

Thành công của chúng tôi

Vì sao chọn chúng tôi ?

Chứng nhận Chuyên viên thực hành NLP (Certified NLP Practitioner)

Học viên sẽ được hướng dẫn cách thức khai thác sức mạnh của NLP và áp dụng nó cho bản thân và cho những người khác – từng cá nhân trong tổ chức, doanh...

Chứng nhận Chuyên Viên Thực Hành Liệu Pháp Dòng Thời gian® (Time...

Chuyên gia đào tạo Nguyễn Khắc Thành Đạt là người Việt Nam đầu tiên là học trò của Tiến sĩ Tad James, người sáng tạo ra những kỹ thuật tuyệt vời này.

Chứng nhận Chuyên viên tham vấn NLP (Certified NLP Coach)

Các kỹ thuật NLP mà bạn tiếp thu được trong quá trình 9 ngày sẽ giúp bạn có năng lực sử dụng chúng để tham vấn cho người khác.

Câu chuyện thành công
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat