[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Robert Dilts- Một học giả xuất sắc

Robert Dilts- Một học giả xuất sắc

Robert Dilts- Một học giả xuất sắc

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

Robert Dilts là một nhà phát triển, tác giả, nhà đào tạo và nhà tham vấn trong lĩnh vực Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) – nghiên cứu về cách hành vi, học tập và giao tiếp của con người từ những sáng tạo vào năm 1975 bởi John Grinder và Richard Bandler. Một thời gian dài Robert Dilts là học trò và đồng nghiệp của Grinder và Bandler.

 

 

Ngoài việc tiên phong về ứng dụng của NLP trong giáo dục, sáng tạo, y tế, và lãnh đạo, ông còn góp phần to lớn cho sự phát triển NLP bao gồm rất nhiều chuyên đề về kỹ thuật chiến lược, hệ thống các niềm tin, được biết đến như một ‘Hệ thống NLP’. Một số kỹ thuật và mô hình của ông bao gồm: Reimprinting (Tái ghi nhớ), Integration of Conflicting Beliefs (Tích hợp các niềm tin mâu thuẫn), The Spelling Strategy (Chiến lược spelling), The Allergy Technique (Kỹ thuật Allergy), Levels Neuro-Logical (Các cấp độ tư duy logic), The Belief Change Cycle (Vòng tròn thay đổi niềm tin), Generative NLP Patterns (Các mô hình tạo lập NLP), và nhiều mô hình khác.

 

Robert là tác giả chính của quyển sách Neuro Linguistic Programming-Vol I (Lập trình ngôn ngữ tư duy tập I) (đồng tác giả với John Grinder, Richard Bandler và Judith DeLozier, 1980), đây là quyển sách chuẩn về lĩnh vực NLP. Hai Quyển sách Changing Belief Systems with NLP (Thay đổi hệ thống niềm tin với NLP) (1990) và Beliefs: Pathways to Health and Well Being (Niềm tin: Con đường cho sự mạnh khỏe) (đồng tác giả với Tim Hallbom và Suzi Smith, 1990), là hai quyển sách mô tả công việc của ông trong việc thay đổi niềm tin hạn hẹp và tạo ra những hệ thống chức năng của niềm tin. Ngoài ra ông cũng là tác giả của rất nhiều quyển sách khác về NLP. 

 

Được thế giới công nhận là một trong những nhà phát triển, nhà đào tạo và chuyên viên thực hành hàng đầu về NLP. Robert Dilts đã tư vấn và đào tạo trên toàn thế giới với đa dạng các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ và khách hàng gồm : Apple Computer, Hewlett Packard, Ngân Hàng Thế Giới, Alitalia, Telecom Italia, Viện Đào tạo và Phát triển Xã Hội Mỹ, Trường Đại Học Y Miami, và  tất cả các trường đào tạo chuyên NLP lớn khác...

 

Ông đã có nhiều bài giảng về NLP, các bài thuyết trình và các bài phát biểu quan trọng cho: diễn đàn Quản lý chất lượng châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới, Đại Học Harvard, Đại học Quốc tế của Monaco, Hiệp Hội Giáo Dục đặc biệt California, Trường Đại học Luật San Francisco Các Học viện Ung bứu Quốc tế tại Italia.

 

Robert cũng là người đứng đầu một dự án đường sắt của Ý liên quan đến kỹ năng học tập và tổ chức truyền thông cho các giảng viên, giáo viên hướng dẫn và thuyết trình. Ông đã phát triển một chương trình chứng nhận NLP và kỹ năng tư duy hệ thống cho các nhóm phát triển quản lý của IBM châu Âu.

 

Năm 1982 Robert đồng sáng lập Trung tâm học tập năng động với Todd Epstein. Năm 1991 Ông và Todd (cùng với Judith DeLozier và Teresa Epstein) thành lập NLP University (Trường Đại học NLP), cung cấp đầy đủ các chương trình đào tạo NLP từ cơ bản đến nâng cao. Robert và Todd cũng là hai người sáng lập Dynamic Learning Publications (Nhà Xuất Bản Dynamic Learning) và The Academy of Behavioral Technology (Học Viện Khoa Học Hành Vi).

 

Robert cũng là người đồng sáng lập (cùng với Tim Hallbom và Suzi Smith) Viện nghiên cứu Y tế chuyên sâu (IASH) vào năm 1994, đây là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ nghiên cứu và mạng lưới liên quan trong việc áp dụng hệ thống những  phương pháp NLP đến lĩnh vực y tế.

 

Robert Dilts là người sáng lập ra Global NLP Training and Consulting Community (Cộng đồng Đào tạo và Tư vấn NLP toàn cầu) (GTC). Đây là một cộng đồng toàn cầu có thẩm quyền chứng nhận giảng viên, chuyên gia tư vấn, các nhà phát triển và bảo trợ cho những thành viên cùng chung sứ mệnh mang NLP đến cộng đồng và từng cá nhân.

 

Robert đã nhận được học vị về Behavioral Technology (Trình độ về Khoa Học Hành Vi) từ trường Đại học Santa Cruz, California. Năm 1977 Ông đã nhận được học bổng Tổng thống cho nghiên cứu mối tương quan giữa chuyển động mắt và chức năng của não tại Viện thần kinh Langley Porter, San Francisco (USA).

Nguổn: http://www.nlpu.com/NewDesign/NLPU_RBDBio.html

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat