[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới (New Mind NLP Academy, Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới (New Mind NLP Academy, Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới (New Mind NLP Academy, Vietnam)

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới (New Mind NLP Academy, Vietnam) là một tổ chức đào tạo chuyên về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (Neuro-Linguistic Programming- viết tắt là NLP) được thành lập vào đầu năm 2014. Từ đó đến nay, chúng tôi đã triển khai khá nhiều chương trình huấn luyện NLP nhằm phát triển cá nhân và hỗ trợ các doanh nghiệp. Hiện nay Công ty Tâm Thức Mới đã có hệ thống văn phòng và phát triển hoạt động đào tạo tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

- Là một tổ chức chuyên về đào tạo, huấn luyện NLP và những chương trình liên quan đến NLP.

- Đối tượng phục vụ: Hỗ trợ doanh nghiệp, Phát triển cá nhân và Chăm sóc gia đình

- Được thành lập ngày 01/04/2014

 

ĐỒNG HÀNH CÙNG NLP TÂM THỨC MỚI

 

  • ANLP (Association for NLP International CIC)

  • ABNLP (American Board of NLP)

  • ABH (American Board of Hypnotherapy)

  • TLTA (Time Line Therapy Association)

  • Tad James Co. (Australia)

  • NLP Academy (UK)

  • NLP University (USA)

 

SLOGAN

 

Nâng tầm trí tuệ, vươn tới đỉnh cao.

 

 

NIỀM TIN

 

Sống tốt và làm tốt sẽ thu hút điều tốt.

 

 

 

TẦM NHÌN

 

Là một tổ chức huấn luyện Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) có uy tín dẫn đầu tại Việt Nam.

 

 

 

SỨ MỆNH

 

Xây dựng đội ngũ chuyên viên huấn luyện Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế để mang những giá trị của NLP đến cho người Việt Nam, tại nhiều địa phương Việt Nam, bằng tiếng Việt Nam và phù hợp khả năng tài chính của người Việt Nam.

 

 

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

NĂM BẢN TÍNH CỦA CÁC THÀNH VIÊN NLP TÂM THỨC MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat