[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Ý nghĩa của chữ cái NLP

Ý nghĩa của chữ cái NLP

Ý nghĩa của chữ cái NLP

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

 

Ý nghĩa của Ba chữ cái N,L,P!

 

Hai nhà sáng lập NLP đã đặt tên cho các thuật ngữ của NLP theo cách riêng của họ. Điều này đã khiến cho ngay cả những người sử dụng tiếng Anh phải cảm thấy bối rối khi học tập những thuật ngữ của NLP. Người Việt Nam chúng ta khi nghiên cứu NLP cũng phải đối mặt nhiều thách thức hơn về phương diện thuật ngữ. Ngay cả thuật ngữ “Neuro-Linguistic Programing” (viết tắt là NLP) cũng đã từng gây ra nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu. Chúng ta có thể phân tích ý nghĩa của từng chữ cái này như sau: 

 

 

Neuro (Thần kinh): Tất cả hành vi của chúng ta đều bắt nguồn từ các quá trình thần kinh (nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ chạm và cảm xúc). NLP được hình thành dựa trên quan điểm chorằng con người trải nghiệm thế giới xung quanh thông qua các giác quan của mình  chuyển dịch những thông tin của giác quan vào quá trình tư duycó ý thức lẫn vô thức. Quá trình tư duy kích hoạt hệ thần kinhlàm ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý, cảm xúc và hành vi.

  • Linguistic (Ngôn ngữ): Chúng ta sử dụng ngôn ngữ để sắp xếp ý tưởng và hành động để giao tiếp với người khác (ngôn từ & phi ngôn từ). Đây là khái niệm đề cập đến cách sử dụngngôn ngữ để hiểu biết thế giới xung quanh, nắm bắt và khái niệm hóa các kinh nghiệm (còn gọi là mã hóa) và truyền đạt chúng cho người khác. Trong NLPkhái niệm “ngôn ngữ được xem là từ ngữ mà con người sử dụng cùng với ngôn ngữ hình thể được tạo ra một cách vô thức từ kinh nghiệm và cảm xúc.
  • Programming (Lập trình)Đây là phương thức chúng ta lựa chọn để tổ chức cách suy nghĩ và hành động nhằm đạt kết quả. Lập trình của cá nhân bao gồm các quá trình và các mô hình tư duy mà người đó sử dụng để đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề, học tập, đánh giá  thu hoạch kết quảVới NLP, bạn sẽ được hướng dẫn cách mã hóa lại kinh nghiệm, tổ chức lại mô hình tư duy và hành động của bản thân để đạt được kết quả như mong muốn.
  •  
  • Ba từ nêu trên: “lập trình”, “ngôn ngữ” và “tư duy” đã gợi ý cho chúng ta hiểu một cách ngắn gọn về NLP: Đó là những những phương pháp, kỹ thuật được dùng để “lập trình” hay “sữa chữa” phần “tư duy” và phần “ngôn ngữ” của con người để chúng trở nên hữu hiệu hơn, trong việc thay đổi bản thân và trong giao tiếp với người khác. Từ đó, con người sẽ trở nên thành công hơn, mau chóng đạt mục tiêu cá nhân của chính họ.
Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat