[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Bản đồ không phải là thực địa

Bản đồ không phải là thực địa

Bản đồ không phải là thực địa

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

“Thực địa” là từ dùng ám chỉ thực tại hay thế giới bên ngoài chúng ta. Còn “bản đồ” chính là bản đồ nội tâm chứa đựng thông tin mà chúng ta xem là “thực tại”. Theo tiền đề này thì con người chúng ta không thể nhận thức đầy đủ và chính xác hết về thực tại, chúng ta chỉ biết rõ những gì chúng ta nhận thức được từ thực tại mà thôi. Chúng được ghi nhận trên bản đồ nội tâm và bản đồ đó sẽ không giống như thực địa bên ngoài. Cho nên chúng ta không nên cho rằng những gì mình nhận thức được là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat