[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Con người hành động dựa theo kinh nghiệm của họ, chứ không dựa vào thực tại

Con người hành động dựa theo kinh nghiệm của họ, chứ không dựa vào thực tại

Con người hành động dựa theo kinh nghiệm của họ, chứ không dựa vào thực tại

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

Không ai trong chúng ta biết được một cách đầy đủ và chính xác về thực tại. Các giác quan, niềm tin và kinh nghiệm quá khứ đã mang đến cho mỗi người chúng ta một tấm bản đồ về thế giới đang vận hành, nhưng bản đồ thì không bao giờ chính xác như thực địa. Do chúng ta không biết rõ về thực địa nên có xu hướng xem tấm bản đồ nhận thức ấy chính là thực địa bên ngoài. Nói cách khác, chúng ta hành động theo tấm bản đồ, hay theo chính kinh nghiệm của bản thân, chứ không phải theo thực tại. Có thể tấm bản đồ của người này được vẽ tốt hơn tấm bản đồ của người khác. Mỗi người định hướng cho cuộc đời mình theo tấm bản đồ chủ quan ấy giống như một con tàu đang đi qua vùng biển đầy hiểm nguy. Nếu bản đồ có quá nhiều sai sót, con tàu có thể sẽ gặp nhiều rủi ro.

NLP là nghệ thuật giúp chúng ta hiệu chỉnh tấm bản đồ của chính mình để từ đó chúng ta có nhiều tự do hành động hơn.

 

(Trích "Khơi dậy tiềm năng)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat