[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Mỗi hành vi là sự lựa chọn tốt nhất sẵn có của con người

Mỗi hành vi là sự lựa chọn tốt nhất sẵn có của con người

Mỗi hành vi là sự lựa chọn tốt nhất sẵn có của con người

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

Theo bản đồ nhận thức cá nhân hiện có, mỗi người luôn có thực hiện sự lựa chọn tốt nhất mà họ có thể. Sự lựa chọn đó có thể tiêu cực như tự đánh bại mình, hoặc có thể kỳ dị hay là một tội ác, nhưng đối với họ, đó là sự lựa chọn tốt nhất mà họ có được. Chúng ta hãy mang đến cho họ những cơ hội tốt hơn và có thể họ sẽ chọn lựa và chấp nhận cơ hội mới này. Thậm chí nếu có thể được, hãy trao cho họ một tấm bản đồ mới trong đó có thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho họ.

Mỗi hành vi là sự lựa chọn tốt nhất sẵn có của con người!

 

(Trích "Khơi dậy tiềm năng)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat