[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Ý nghĩa của sự giao tiếp là sự hưởng ứng mà bạn có được!

Ý nghĩa của sự giao tiếp là sự hưởng ứng mà bạn có được!

Ý nghĩa của sự giao tiếp là sự hưởng ứng mà bạn có được!

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Ý nghĩa của sự giao tiếp là sự hưởng ứng mà bạn có được!

Một khi hiểu được tiền đề này ngay lập tức bạn sẽ biết được ngay liệu mình có đang giao tiếp hữu hiệu hay không. Trong quá trình giao tiếp, sự đáp ứng của bên giao tiếp có thể sẽ không giống như chúng ta mong muốn. Khi đó trách nhiệm của chúng ta là phải hiệu chỉnh cách giao tiếp như thế nào để người nghe hưởng ứng một cách tích cực hơn.

Trong thực tế có những người có xu hướng cứ truyền đạt thông tin cho người nghe, mà không quan tâm người nghe hưởng ứng như thế nào đối với thông tin đó, sau đó họ tin rằng mình đã truyền đạt đầy đủ thông tin rồi và tin rằng người nghe đã hiểu và nắm được ý của họ. Đó là một sai lầm lớn!

(Trích "Khơi dậy tiềm năng")

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat