Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO NLP TÂM THỨC MỚI

NEW MIND NLP ACADEMY (VIETNAM)

Lầu 2, số 68 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

08 3820 0323 -  08 6896 3260

Email: vtt.trang@tamthucmoi.com.vn

Website: www.nlp.net.vn 

 

Facebook chat