[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Bạn có biết

Bạn có biết

Bạn có biết

Bạn có biết?

 

Các nghiên cứu về giao tiếp phi ngôn từ đã cho thấy cảm xúc có thể được truyền đi rất nhanh (và đôi lúc, theo cách im lặng) từ người này sang người khác. Nghiên cứu cũng cho thấy có một số người có xu hướng tự nhiên về bộc lộ cảm xúc và có khả năng gây ảnh hưởng nhiều hơn đến những tâm trạng của người tiếp xúc (họ được là những người “lây cảm xúc”), còn những người còn lại là những người thì dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của người khác.

(Theo Psychology Today)

Chia sẻ:
Facebook chat