[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Con vẹt

Con vẹt

Con vẹt

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Hôm qua đọc sách Thiền, bắt gặp một chuyện hài:
 


"Một người phụ nữ mua một con vẹt tại một cuộc bán đấu giá đồ đạc của nhà thổ, và để lồng vẹt được che kín trong hai tuần, hi vọng làm cho nó quên đi những từ tục tĩu. Khi cái lồng cuối cùng được mở ra, con vẹt nhìn quanh và nhận xét, “A! Nhà mới. Bà chủ mới.” Khi con gái bà ta về nhà, nói nói thêm, “A! Gái mới.”
Khi chồng bà ta về nhà đêm đó, con vẹt nói, “A!A! Cùng ông khách cũ!”"

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat