[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Đo lường chân thật

Đo lường chân thật

Đo lường chân thật

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

“Biện pháp đo lường chân thật nhất về sự giàu có của bạn, đó là giá trị của bạn nhiều ít ra sao nếu như bị mất đi toàn bộ tiền bạc."

 

Xem ra người ta hay đánh giá sự giàu có của một người theo lượng tiền bạc người đó làm ra, chứ không phải giá trị bản thân được người đó vun đắp và tôn tạo hàng ngày. Đó là cách đánh giá hoàn toàn sai lầm.

Ngoài kia có nhiều người Việt đang trở nên giàu có về tiền bạc bằng cách đầu độc người Việt của mình. Đất nước nhỏ bé này đang đứng hàng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Thật đáng buồn!

 

Ngoài kia có nhiều người Việt đang trở nên giàu có về tiền bạc bằng cách xây dựng những con đường, những chiếc cầu, những tòa nhà kém chất lượng. Đất nước nhỏ bé này đang có nhiều thứ đang xây đã hỏng, vừa xây xong đã hỏng, mới sử dụng đã hỏng.Thật đáng buồn!

 

Ngoài kia có nhiều người Việt đang trở nên giàu có về tiền bạc bằng cách lừa người Việt. Lãi suất cao ngút trời; lòng tham bị nhân lên. Đất nước nhỏ bé này đang có nhiều người kêu khóc trong đau khổ, tuyệt vọng. Thật đáng buồn!

Hãy tự suy ngẫm xem sự giàu có của ta lớn ở mức nào!

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat