[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Gieo suy nghĩ tích cực

Gieo suy nghĩ tích cực

Gieo suy nghĩ tích cực

Gieo suy nghĩ tích cực

Chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ nhận thức như thế ấy, và chúng ta nhận thức như thế nào thì cuộc đời chúng ta sẽ như thế ấy. Hãy tưởng tượng chúng ta đang gieo một hạt giống suy nghĩ trong sáng và tích cực. Nếu chúng ta tập trung vào suy nghĩ này, dồn sức lực cho nó, tương tự như mặt trời trao năng lượng cho cây cỏ trên mặt đất, suy nghĩ đó sẽ thức giấc, chuyển mình và bắt đầu lớn lên. Khi ta có những lời nói và hành động tích cực, phẩm chất của ta - cũng như một hạt giống đủ điều kiện về dinh dưỡng và sự chăm sóc - sẽ thức dậy, chuyển mình và trưởng thành. Vì vậy, chúng ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực.

(Trích: "Tư duy tích cực- Bạn chính là những gì bạn nghĩ)

Chia sẻ:
Facebook chat