[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Hành động

Hành động

Hành động

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Chủ để sáng nay - Tôi dành TẶNG cho những ai dành nhiều thời gian đọc và xem. Tin rằng bạn là người trong số đó. Tôi nhớ trong NLP có một tiền đề nói rằng: “NẾU BẠN MUỐN THẤU HIỂU ĐIỀU GÌ ĐÓ - HÃY HÀNH ĐỘNG”. Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy nghĩ, bạn ạ!

Chúc mọi người hôm nay có ngày ACTION MẠNH MẼ...

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat