[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Hãy tich cực!

Hãy tich cực!

Hãy tich cực!

Hãy tich cực!

Enrique Simo, một nhà văn Tây Ban Nha đã viết: "Chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta nghĩ một cách sâu sắc".

Khi tập trung vào những gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, suy nghĩ của chúng ta trở nên tiêu cực và những suy nghĩ tiêu cực này sẽ như dòng chảy tuôn qua lời nói, hành động và cả thói quen của bạn rồi theo thời gian sẽ định hình nên tính cách của bạn.

Chia sẻ:
Facebook chat