[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Kiểm soát bộ óc

Kiểm soát bộ óc

Kiểm soát bộ óc

Kiểm soát bộ óc

 

Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bộ máy suy nghĩ của chính mình. Không có gì xảy ra tới thân thể, tâm hồn ta mà không đi qua bộ óc của ta, ta thấy vui hay buồn cũng nhờ nó, nên kiểm soát trí óc là việc quan trọng nhất. Lẽ ấy tự nhiên, tầm thường nhất, từ đời nào tới giờ ai cũng biết nhưng chứa một chân lý sâu xa mà phần đông chúng ta suốt đời không nhận chân được. Người ta phàn nàn thiếu năng lực tập trung tư tưởng, không ngờ rằng năng lực đó có thể luyện được.

Mà sự thiếu năng lực ấy, nghĩa là thiếu năng lực ra lệnh cho óc làm việc rồi bắt nó tuân lệnh mình, khiến chúng ta sống không ra sống. Muốn sống trọn vẹn, điều kiện đầu tiên là phải kiểm soát được trí óc.

 

 

Chia sẻ:
Facebook chat