[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Kiểm soát suy nghĩ bản thân

Kiểm soát suy nghĩ bản thân

Kiểm soát suy nghĩ bản thân

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Suy nghĩ của chúng ta chính là nơi bắt đầu để hình thành cảm xúc, lời nói và hành động. Vậy nên, việc kiểm soát được suy nghĩ của bản thân là rất quan trọng, nó giúp bạn kiểm soát cảm xúc, lời nói và hành động của mình.

 

Nó còn là yếu tố quyết định bầu không khí chúng ta đang sống và mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Suy nghĩ tích cực khiến cho các mối quan hệ trở nên hài hòa còn suy nghĩ tiêu cực gây ra mâu thuẫn, bất hòa với những người xung quanh. Suy nghĩ tiêu cực về người khác sẽ làm cho mức độ khoan dung của ta giảm xuống, sự căng thẳng trong mối quan hệ nảy sinh và gia tăng.

Một ngày kia, khi ta thừa nhận rằng mình chỉ có thể ảnh hưởng đến người khác chứ không thể "kiểm soát" được họ, ta sẽ cảm nhận được một cảm giác tự do. Ta không thể kiểm soát người khác nhưng ta có thể học cách kiểm soát phản ứng của chính bản thân ta đối với họ. Có thể họ cư xử tồi nhưng ta có quyền chọn lựa cách tích cực nhất để đáp lại lối cư xử của họ. Điều này có nghĩa là dù đôi khi quanh ta là những người "tiêu cực" nhưng ta có thể chọn lựa để hành động tích cực.

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat