[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Lầm lỗi và phạm sai lầm

Lầm lỗi và phạm sai lầm

Lầm lỗi và phạm sai lầm

Lầm lỗi và phạm sai lầm

Nhiều người trong chúng ta đã từng lớn lên với suy nghĩ: Lầm lỗi là một điều tồi tệ và phạm sai lầm là biểu hiện cơ bản của sự thiếu năng lực.

Lối suy nghĩ tiêu cực đó có thể tạo ra những định kiến hẹp hòi làm hủy hoại cả quá trình học hỏi của bản thân mỗi người.

 

 

Để có thể đạt hiệu quả tối đa, bạn hãy luôn tự hỏi:

 

“Làm thế nào để có thể rút tỉa được những bài học kinh nghiệm

từ những sai lầm đã mắc phải?”.

 

 

(Trích từ Lessons from the Art of Juggling của Michael Gelb và Tony Buzan)

Chia sẻ:
Facebook chat