[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Phản hồi về NLP

Phản hồi về NLP

Phản hồi về NLP

Phản hồi về NLP

Viện Nghiên cứu về Con người và Phát triển (Chartered Institute of Personnel and Development- CIPD) ở Vương quốc Anh cho biết những người từng tham dự các chương trình NLP thường xuyên có những phản hồi như sau:

. Gia tăng cảm xúc tích cực và hạnh phúc
. Thành công trong việc tác động tới người khác theo cách họ muốn
. Nâng cao các mối quan hệ
. Thành công trong công việc
. Thực hiện được những điều mong muốn
. Tự chủ và tự tin hơn.

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Facebook chat