[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Quyết định

Quyết định

Quyết định

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Lựa chọn giữa hai thứ có mức độ hấp dẫn như nhau là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi sẽ giải thích cho bạn bằng câu chuyện sau.

 

Một con lừa đang đói bụng tìm đến một kho thóc để tìm kiếm cỏ khô và phát hiện ra có hai đống cỏ khô kích thước giống hệt nhau ở hai bên của kho thóc. Con lừa đứng giữa hai đống cỏ khô mà không biết chọn đống cỏ nào. Hàng giờ trôi qua mà nó vẫn không thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, nó vì đói quá nên đuối sức, nó đã ngã lăn đùng ra và nó chết vì đói do không đủ sức lết đến bất kỳ đống cỏ khô nào cả.

 

Con lừa đã không tính đến hậu quả của việc không quyết định. Nó

đã không tính đến chuyện nó có thể bị chết đói. Quan trọng hơn, nó đã không nhìn ra được sự khác biệt tương đối nhỏ có thể xảy ra đối với các quyết định. Hai đống cỏ tương tự như nhau và đáng lý con lừa đã có thể ăn một trong hai đống cỏ khô đó.

 

(Theo Phi lý trí)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat