[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Suy nghĩ sẽ định hình con người

Suy nghĩ sẽ định hình con người

Suy nghĩ sẽ định hình con người

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage
Hãy cẩn thận với cách bạn suy nghĩ vì đời bạn sẽ định hình theo những suy nghĩ đó (Proverbs 4:23)

 

Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy, phải không?

Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông mình vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó: Bạn sẽ nỗ lực tìm tòi giải pháp này, giải pháp khác để giải quyết một vấn đề mà bạn đang theo đuổi.

Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ khám phá ra trong mọi chuyện tệ hại nhất cũng ẩn chứa những cơ hội và rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi ta chấp nhận hiện trạng và tận dụng những cơ hội ấy!

Suy nghĩ đi liền với hành động tương ứng sẽ định hình con người chúng ta. Do vậy, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình, phải không bạn?

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat