[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

THAY ĐỔI GIỌNG NÓI KHIẾN TA HẠNH PHÚC

THAY ĐỔI GIỌNG NÓI KHIẾN TA HẠNH PHÚC

THAY ĐỔI GIỌNG NÓI KHIẾN TA HẠNH PHÚC

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Các nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng: "Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn nếu thay đổi giọng nói của mình". Kết quả nghiên cứu tâm lý được tiết lộ trong một bài báo đã góp phần củng cố một tiền đề nhận thức luận (espitemological presuppodition) của Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) cùng với các phương pháp và kỹ thuật NLP có liên quan.

Để dễ hiểu chuyện này, chúng ta sẽ bắt đầu với tiền đề (nguyên lý) đó: "Tâm trí và cơ thể gắn kết nhau thành một hệ." Theo nguyên lý này thì những thay đổi trong tâm trí sẽ tạo nên thay đổi về cơ thể và ngược lại. Mặt khác, xét về phương diện giao tiếp người với người, theo nghiên cứu của Ray Birdwhistell và xác cộng sự tại trường ĐH Pansilvania năm 1952 (Hoa Kỳ), thì con người chúng ta thường sử dụng ba công cụ giao tiếp với tỷ lệ % đóng góp vào chất lượng và kết quả giao giếp như sau: i) Ngôn từ 7%, ii) Giọng nói - ngữ điệu 38% (tonality) và iii) Hoạt động sinh lý cơ thể 55% (phissiology) mà biểu hiện rõ nét của nó là ngôn ngữ hình thể. Như vậy, Giọng nói - Ngữ điệu (và kể cả Ngôn ngữ hình thể) đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp.

Điều gì xảy ra nếu TA TỰ GIAO TIẾP VỚI MÌNH SỬ DỤNG GIỌNG NÓI- NGỮ ĐIỆU VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỂ TÍCH CỰC HƠN? Hay nói cách khác, TA THAY ĐỔI CƠ THỂ ( GIỌNG NÓI - NGỮ ĐIỆU & NGÔN NGỮ CƠ THỂ) TRỞ NÊN TÍCH CỰC HƠN? Khi đó, CHĂC CHẮN TÂM TRÍ CỦA TA THEO ĐÓ CŨNG SẼ THAY ĐỔI TÍCH CỰC HƠN. Với giọng nói ngữ điệu (và cả biểu hiện ngôn ngữ hình thể) đầy hạnh phúc, ta sẽ chuyển hóa tâm trạng của bản thân đang tiêu cực trở nên hạnh phúc hơn.

Có một vấn đề chuyên môn rất thú vị, đó là người tham gia cuộc nghiên cứu không nhận biết rằng giọng nói của họ đã bị thao túng (People in the study were not aware that their voices were being manipulated.) Tại sao vây? Câu trả lời năm ở chỗ tôi và các NLPer đồng nghiệp. Trong giao tiếp ( bao gồm hình thức "tự giao tiếp"), ý thức điều khiển phần từ ngữ (words 7%) với nội dung giao tiếp (nói cái gì- người nghe tìm hiểu khi nghe) ; còn vô thức điều khiển giọng nói- ngữ điệu (38%) và cả ngôn ngữ hình thể (55%), vốn là hai công cụ thể hiện cách biểu đạt (nói như thế nào- người nghe cảm nhận khi nghe). Ví dụ như, GIỮ Y NỘI DUNG VÀ THAY ĐỔI GIỌNG NÓI KHÔNG THỂ LÀM Ý THẤY NHẬN THẤY, CÒN VÔ THỨC LẠI CẢM NHẬN HẠNH PHÚC HƠN.

Chắc hẳn với bài viết này các bạn sẽ suy ra nhiều ứng dụng thực tế có ích, phải không?

 

Nguồn Spring

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat