[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Tự nhận biết bản thể

Tự nhận biết bản thể

Tự nhận biết bản thể

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Bạn đang bắt đầu hiểu rồi, phải không?

Rằng cả thế giới này đang ở bên trong bạn: trong nhận thức và trong con tim.

Rằng để có thể tìm thấy sự bình an, trước hết bạn phải an bình với chính mình, và để thực sự tận hưởng cuộc sống, bạn chỉ cần tận hưởng việc bạn đang là ai. Một khi bạn biết cách làm chủ được điều này, bạn sẽ được bảo vệ khỏi mọi thứ tạo nên cảm giác như thể bạn không thể tiếp tục.

Rằng với món quà của sự tự nhận biết bản thể, thậm chí khi bạn đang ở một mình, bạn sẽ không bao giờ đơn độc.

 

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat