[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Vòng tròn quan ngại (vòng lo lắng)

Vòng tròn quan ngại (vòng lo lắng)

Vòng tròn quan ngại (vòng lo lắng)

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Trong cuốn The Seven Habits of Highly Effective People (Bảy thói quen của những người thành đạt), Stephen Covey có nói về hai vòng tròn trong cuộc đời chúng ta: vòng tròn Ảnh Hưởng - vòng tròn bên trong, và vòng tròn Quan Ngại - vòng tròn bên ngoài.

 

Vòng tròn Ảnh Hưởng bao gồm các giá trị, thái độ, suy nghĩ... Vòng tròn Quan Ngại bao gồm những điều chúng ta không thể kiểm soát được như thời tiết, con người, tình hình kinh tế...

Khi chúng ta cố gắng kiểm soát vòng tròn Quan Ngại thì sẽ tạo áp lực lên vòng tròn Ảnh Hưởng, chúng ta sẽ bị tiêu hao nhiều năng lượng tích cực khiến chúng ta không thể làm việc hiệu quả được. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào vòng tròn Ảnh Hưởng bằng cách tăng cường các giá trị của bản thân, tạo ra thái độ và suy nghĩ tích cực, điều này tạo ra các sóng năng lượng tích cực, những sóng này lại tác động lên vòng tròn Quan Ngại, cho chúng ta nhiều nội lực để đối phó với những tình huống khó khăn, thử thách. 

 

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat