[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Các vị trí nhận thức

Các vị trí nhận thức

Các vị trí nhận thức

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Hãy xem một câu chuyện ngắn của người Hồi giáo Sufi về người và hổ.

Một người đang bị một con hổ háu đói săn đuổi. Liều lĩnh và tuyệt vọng, ông quay lại đối diện với con hổ và hét lên: “Sao mi không chịu buông tha ta đi?”. Con hổ trả lời: “Tại sao ông cứ mãi trông ngon miệng thế kia?”

Câu chuyện cho thấy người đàn ông nói trên xem con hổ là một loài ác thú đã cố theo đuổi và có dã tâm muốn làm hại mình. Trong khi đó, đối với con hổ, người kia chỉ đơn giản là một miếng ăn không hơn không kém nhằm giải quyết cơn háu đói của nó mà thôi. Trong bất kỳ mối giao tiếp nào giữa con người với con người hay trong tình huống của câu chuyện trên, luôn tồn tại những cách nhìn khác nhau đối với cùng một vấn đề nào đó. Mỗi góc nhìn sẽ mang lại những ý nghĩa riêng cho người nhìn. Một người trong cuộc thường không có được giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề so với người ngoài cuộc. Do vậy, vị trí nhận thức là một công cụ cơ bản được sử dụng trong NLP để giúp một người có thể có được trải nghiệm ở nhiều góc nhìn khác nhau đối với cùng một vấn đề. Mỗi góc nhìn là một vị trí nhận thức. Các nhà nghiên cứu NLP đã phát triển đến 5 vị trí nhận thức, trong đó mỗi vị trí nhận thức có tầm quan trọng khác nhau, nhưng ba vị trí sau đây đang thông dụng nhất:

- Vị trí nhận thức thứ nhất, là vị trí nhận thức của bản thân;
- Vị trí nhận thức thứ hai, là vị trí nhận thức của người có liên quan trong vấn đề;
- Vị trí nhận thức thứ ba, là vị trí của người quan sát.

Những trải nghiệm qua các vị trí nhận thức có thể là trải nghiệm đối với một việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc có thể xảy ra trong tương lai.

(Trích: Khơi dậy tiêm năng)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat