[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Con tim và lý trí

Con tim và lý trí

Con tim và lý trí

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Lord Chesterfield đã từng nhận định: "Người ta, nam cũng như nữ, thường nghe theo tiếng gọi của con tim hơn là của lý trí".

Tuy chúng ta không muốn nhìn nhận điều này, nhưng sự thật vẫn là chúng ta hành động do sự phản ứng của bản năng đối với đau khổ và vui sướng, hơn là do những tính toán của lý trí. Tuy chúng ta luôn muốn tin rằng mình hành động là do lý trí, nhưng trong phần lớn tình huống, chúng ta để cho các cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động.

Thực ra chúng ta có thể học cách điều khiển tâm trí, thể xác và cảm xúc của mình để liên kết sự sướng khổ với bất kỳ điều gì chúng ta lựa chọn.  Bí quyết là:

KHI THAY ĐỔI CÁCH CHÚNG TA QUAN NIỆM VỀ SƯỚNG VÀ KHỔ, CHÚNG TA SẼ LẬP TỨC THAY ĐỔI THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA MÌNH.

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat