[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Khái niệm về tiền đề NLP

Khái niệm về tiền đề NLP

Khái niệm về tiền đề NLP

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Mỗi khi chúng ta tương tác với người khác hoặc tương tác với môi trường xung quanh, các hành vi của chúng ta đều dựa trên nền tảng của một tập hợp tổng thể các tiền đề. Tiền đề chính là những giả định nhằm khẳng định điều gì đó đúng, hay không đúng, trong những tình huống cụ thể.

Trong hầu hết các trường hợp những giả định này dựa vào những kinh nghiệm trước đó. Chẳng hạn như khi bạn vừa thức dậy mỗi buổi sáng, trước khi bước ra khỏi giường bạn có cần phải kiểm tra xem liệu sàn nhà còn tồn tại hay không? Hay bạn cứ mặc nhiên giả định rằng sàn nhà vẫn ở đó giống y như lúc bạn đi ngũ tối hôm trước. Sẽ rất mất nhiều thời gian và công sức để kiểm tra từng thứ một trước khi làm một điều gì đó do không có kinh nghiệm trước đó, hay nói cách khác là do không có sẳn những giả định được hình thành trước đó từ kinh nghiệm.

Những giả định như vậy rất có ích, thậm chí là phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, có những giả định dù được mặc nhiên công nhận nhưng chúng không nhất thiết phải chính xác. Chẳng hạn như chúng ta có xu hướng giả định rằng khi hai người bàn bạc và nhất trí với nhau về một vấn đề nào đó thì cả hai đều đã hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của vấn đề đó. Điều đó chưa hẳn đúng bởi vì cách hiểu của người này có thể sẽ không hoàn toàn khớp đúng với người kia. Dù chúng ta có thể sẽ tìm ra thêm hàng loạt những giả định như vậy, nhưng chúng đã giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Các nhà sáng lập NLP, John Grinder và Richard Bandler, đã xây dựng nên các tiền đề NLP và xem đó là một bộ phận của NLP. Hai ông không hề khẳng định các tiền đề này là đúng hoàn toàn, nhưng chúng sẽ có ích nếu chúng ta xử sự như thể chấp nhận và tin rằng chúng là đúng. NLP khuyến khích chúng ta nên có những trải nghiệm đối với các tiền đề đó. Về sau này, các nhà nghiên cứu NLP đã phát triển và bổ sung thêm vào danh mục các tiền đề. Đến nay tổng cộng có khoảng 50 tiền đề NLP đã được đề cập trong các tài liệu nghiên cứu và huấn luyện.

(Trích "Khơi dậy tiềm năng- Những kỹ năng NLP cần thiết nhất trong cuộc sống")

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat