[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Linh dương và sư tử

Linh dương và sư tử

Linh dương và sư tử

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Ở châu Phi, mỗi ngày mới, linh dương thức dậy và hiểu rằng hoặc là nó chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất hoặc là nó sẽ bị ăn thịt. Cùng lúc đó, con sư tử tỉnh giấc. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương nhanh nhất hoặc là nó sẽ chết đói. Điều này không khác với cuộc đua tranh của con người. Cho dù bạn nghĩ mình là linh dương hay sư tử, đơn giản bạn phải “chạy” nhanh hơn những người khác để tồn tại.

 

 

Cảm nhận của bạn khi nghe xong câu chuyện này là gì? Tôi thì đã suy nghĩ rất nhiều. Và càng nghĩ, càng hiểu, tôi lại càng thấm hơn về

những quy luật ở đời.

 

 

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat