[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

NLP dành cho giảng viên bảo hiểm

NLP dành cho giảng viên bảo hiểm

NLP dành cho giảng viên bảo hiểm

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

NLP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN BẢO HIỂM

Lần đầu tiên trên Thị trường Việt Nam! có một khoá học nâng cao rất đặc biệt dành cho nhưng người làm công tác huấn luyện trong ngành bảo hiểm, cám ơn anh Nguyễn Khắc Thành Đạt (Một người thầy NLP của Việt Nam! Nhưng rất tâm huyết với Bảo Hiểm). Qua khoá học này tất cả mọi người đều lĩnh hội được nhiều điều hay để ứng dụng vào công việc huấn luyện của mình.

Thay mặt Anh Chị Em trong CLB Giảng viên Bảo Hiểm cám ơn Anh Nguyễn Khắc Thành Đạt rất nhiều!

 

 

 

 

 

 

Tin và ảnh từ CLB Giảng viên bảo hiểm:

https://www.facebook.com/CLB-Gi%E1%BA%A3ng-Vi%C3%AAn-B%E1%BA%A3o-Hi%E1%BB%83m-364311107087627/?pnref=story 

 

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat