[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Hỏi đáp về NLP- Câu 1. NLP là gì?

Hỏi đáp về NLP- Câu 1. NLP là gì?

Hỏi đáp về NLP- Câu 1. NLP là gì?

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

  

NLP là chữ viết tắt của neuro-linguistic programming (Lập trình ngôn ngữ tư duy). NLP dạy cho chúng ta trở nên xuất chúng và mang đến cho chúng ta nhiều kỹ năng phong phú cho mục đích đó.

 

John Grinder và Richard Bandler đã phát triển NLP vào đầu thập niên 1970. Khi đó John Grinder là giáo sư ngôn ngữ học tại đại học Santa Cruz còn Richard Bandler là sinh viên điện toán và toán học. Họ làm việc với những người thành công, có tài, có trí để biến NLP trở nên một phương pháp huấn luyện hữu ích và quan trọng dành cho mọi người ở mọi lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.

 

Người ta sử dụng NLP trong các mối quan  hệ hàng ngày để đạt được thành công trong mọi ngành nghề từ kinh doanh cho đến hoạt động thể thao. Là giáo sư ngôn ngữ học, Grinder rất quan tâm nghiên cứu mối liên hệ giữa ngôn ngữ, tâm trí và hành vi. Còn Bandler thì đã tạo ra một kỹ năng như là một món quà thực sự cho NLP, đó là kỹ năng mô phỏng. Một trong những câu hỏi mà hai ông đã tìm cách trả lời khi làm việc với các chuyên gia trị liệu tâm lý, đó là vì sao trong một lĩnh vực đặc thù như trị liệu tâm lý, chỉ có vài người nổi bật như những tấm gương thành công.

 

Điều gì là sự khác biệt tạo đã nên sự khác biệt?  Đây là vấn đề đã khiến cho hai ông  quan tâm đến việc phân tích mọi mặt về các chuyên gia trị liệu này. Từ tầm nhìn ban đầu đó, NLP đã trở nên một lĩnh vực phong phú gồm các phân tích, kỹ thuật và huấn luyện, những thứ  đã và đang được áp dụng cho các mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân đa dạng.

 

(Essential of NLP, Shlomo Vaknin)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat