[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

NLP và hoạt động kinh doanh

NLP và hoạt động kinh doanh

NLP và hoạt động kinh doanh

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

NLP được hình thành tại Đại học Santa Cruz ở bang California (Hoa Kỳ) vào đầu những năm 1970 bởi hai nhà khoa học John Grinder và Richard Bandler. Hai ông đã cùng nhau nghiên cứu các phương pháp của những chuyên gia trị liệu tâm lý nổi tiếng thế giới thời bấy giờ như là Virginia Satir, Fritz Perls và Milton H. Erickson. Trên cơ sở đó, hai ông đã phát triển thành một hệ thống các khái niệm, mô hình, kiểu mẫu và kỹ thuật và đặt tên hệ thống đó là Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP).

 

Về phương diện khoa học, NLP có thể xem là một tích hợp giữa tâm lý học nhận thức (cognitive psychology) và tâm lý học hành vi (behavioral psychology). Về phương diện thực tế, đó là một tập hợp có hệ thống các công cụ tâm lý có tính hiệu quả cao, dễ sử dụng, giúp con người thay đổi, giao tiếp thành công và hiệu quả.

 

Hơn 40 năm qua NLP đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và làm cho cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới thay đổi và trở nên thành công hơn.

 

NLP là tổng hợp các kỹ năng hay kỹ thuật được hình thành thông qua mô phỏng những hành vi cần thiết và hiệu quả để gây ảnh hưởng đến người khác và tạo sự đồng thuận từ hlọ.

  • Thần kinh (Neuro) liên quan đến cách sử dụng tâm trí,
  • Ngôn ngữ (Linguistic) là dạng ngôn ngữ ngôn từ lẫn phi ngôn từ mà chúng ta sử dụng, và
  • Lập trình (Programming) là các kiểu mẫu của suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Cụ thể hơn, trong bối cảnh kinh doanh, NLP được ứng dụng và tạo ra nhiều giá trị thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

  • Đặt rõ các mục tiêu kinh doanh rõ ràng hơn và tìm cách để đạt được các mục tiêu đó; tạo dựng niềm tin/ tư duy rằng bạn nhất định sẽ đạt được kết quả mong muốn;
  • Hiệu quả hơn trong công tác tuyển dụng và phát triển nhân viên; tạo động lực cho nhân viên và cho bản thân, qua đó gây ảnh hưởng tích cực lên nhân viên;
  • Hoạt động sáng tạo nhằm phát triển marketing hoặc sản phẩm hữu hiệu và thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm của bạn; Biết rõ cách thức tư duy của khách hàng;
  • Nhận thức được điểm mạnh của nhân viên, nhờ đó bạn có thể khiến họ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ; làm tăng doanh số bán hàng;
  • Tạo mức độ dung hợp sâu hơn với các đối tác trong công việc; khách hàng, nhà cung cấp, các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
  • Nhận diện và và sữ dụng thành công các nguồn lực trong tổ chức;

Và cuối cùng … Tạo ra nhiều lợi nhuận ròng hơn.

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat