[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Tâm trí của chúng ta

Tâm trí của chúng ta

Tâm trí của chúng ta

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

 

Mỗi người chúng ta chỉ có một tâm trí, nhưng tâm trí đó sở hữu hai phần chức năng riêng biệt và tiêu biểu. Hai chức năng của tâm trí về bản chất khác biệt nhau.

 

Mỗi chức năng của tâm trí mang những thuộc tính và năng lực riêng và rõ ràng. Đã có nhiều tên gọi được đưa ra để phân biệt hai chức năng của tâm trí. Chẳng hạn như, tâm trí khách thể và tâm trí chủ thể, tâm ý thức và tâm vô thức (tiềm thức), tâm tỉnh thức và tâm say ngủ, bản ngã lộ diện và bản ngã chìm sâu, tâm tự nguyện và tâm không tự nguyện… Tất cả những tên gọi đó, dù mang nội hàm như thế nào, đều xác định tính hai mặt của tâm trí.

 

 

Trong lĩnh vực NLP, Người ta thường sử dụng hai thuật ngữ tâm ý thức và tâm vô thức để mô tả hai chức năng của tâm thức. Chúng thường được gọi ngắn gọn lần lượt là ý thức và vô thức. Ý thức chỉ chiếm phần nhỏ, còn phần vô thức còn lại vô cùng lớn với những vai trò và chức năng sẽ được lý giải ở phần sau.

 

Sự khác biệt giữa ý thức và vô thức:

 

• Ý thức. Ý thức là trạng thái mà bạn đang tồn tại trong nhận thức tỉnh thức. Đó là trải nghiệm trong hiện tại đối với môi trường xung quanh, Ý thức là phần trong tâm thức chịu trách nhiệm về suy nghĩ, phân tích, nhận thức, phán xét. Nó tồn tại bằng cách sử dụng 5 giác quan của chúng ta và đem các nhận thức giác quan đến hệ thần kinh nơi các loại thông tin được lưu trữ và tạo nên phản ứng ngay lập tức.

 

• Vô thức. Vô thức có nhiều ảnh hưởng và sức mạnh hơn so với ý thức. Đó là nơi lưu trữ tất cả trí nhớ, cảm xúc, hành vi, giá trị, niềm tin, thói quen và đặc tính của chúng ta. Nó như một chiếc máy tính chuyên ghi chép và nắm giữ trong trí nhớ của chúng ta về mọi thứ mà chúng ta từng nghe, nhìn, nếm, tiếp xúc, ngửi và suy nghĩ. Vô thức làm công cụ cho ý thức. Nó không có khả năng tự ra quyết định. Nó cũng không phán xét, phân tích hay suy nghĩ. Nó chỉ xử lý và lưu trữ thông tin.

 

Vai trò và chức năng quan trọng của vô thức:

 

Các nhà nghiên cứu NLP, mặc dù vẫn trân trọng ý thức, nhưng đánh giá rất cao vai trò và chức năng của vô thức trong cuộc sống của con người.

 

Vô thức bao gồm tất cả những gì không hiện hữu trong nhận thức của chúng ta ở hiện tại. Chúng ta có xu hướng cho rằng tư duy của chúng ta hoàn toàn là ý thức, nhưng thực ra vô thức đã can thiệp vào quy trình tư duy và kết quả của tư duy là điều ý thức nhận biết. Điều này dễ dàng được chứng minh bởi vì chúng ta không thể dừng quá tình tư duy một cách tùy ý.

 

Thực ra, vô thức đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau. Dưới đây liệt kê một số chức năng quan trọng nhất: 


- Tổ chức và lưu trữ ký ức, kinh nghiệm
- Nơi xuất phát các cảm xúc, trực giác, linh cảm; 
- Kìm nén ký ức với những cảm xúc tiêu cực 
- Điều hành hoạt động cơ thể; 
- Duy trì các hoạt động bản năng và hình thành thói quen
- Định hướng cho hành động
- Cá nhân hóa mọi vấn đề
- Là “đầy tớ” thực hiện mọi mệnh lệnh
- Không có khả năng xử lý trực tiếp “sự phủ định”
- Nắm giữ nguồn lực

 

Tóm lại, những hoạt động nào của con người được thực hiện mà ý thức không thể can thiệp thì đó chính là hoạt động của vô thức.

 

 

NLP Tâm Thức Mới

 

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat