[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Thực hành kỹ năng NLP

Thực hành kỹ năng NLP

Thực hành kỹ năng NLP

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Thực hành các kỹ năng nào đó một cách thường xuyên sẽ dần dần biến chúng trở thành thói quen.

Câu chuyện về Trần Nghiêu Tư đã khẳng định điều ấy.

Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống ở Trung Quốc có tài bắn cung rất giỏi, mười phát trúng cả mười. Thế là ông hay dương dương tự đắc. Có một ông lão khi xem Trần Nghiêu Tư biểu diễn đã lắc đầu tỏ ý không phục. Trần Nghiêu Tư thấy thế liền hỏi: “Ông bắn có được không?”

Ông lão trả lời: “Tôi không biết bắn cung. Còn anh tuy bắn cung rất giỏi, nhưng tôi thấy không có chi đặc biệt cả. Chỉ do quen tay mà thôi!”

Trần Nghiêu Tư tỏ ra tức giận, nhưng ông lão thản nhiên không chút sợ hãi. Ông nói: “Tôi là người bán dầu. Tôi có thể rót dầu mà không đổ mất gọi nào. Không tin, tôi sẽ làm cho anh xem.”

Nói rồi ông đặt một cái bầu xuống mặt đất rồi để đồng tiền lên trên miệng. Sau đó đổ dầu vào bầu qua lổ hổng giữa đồng tiền. Cứ như thế, ông lão đổ đầy dầu vào bầu, nhưng đồng tiền vẫn sạch nguyên, không dính một chút dầu nào. Ông lão ngẩng đầu lên cười nói với Nghiêu Tư: “Anh xem, để làm được điều này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua làm mãi thành quen. Thế thôi!”

Bắn cung mười phát trúng cả mười, quả là người giỏi. Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không dây bẩn đồng tiền tưởng thì cũng rất là giỏi. Ý ông lão muốn nói rằng: giỏi hay không giỏi, thường chỉ là do quen tay hay không mà thôi. Đó là "Trăm hay không bằng tay quen", như câu tục ngữ nước ta đã nói.

Thông điệp từ câu chuyện trên đây lý giải rất rõ về việc học tập và áp dụng NLP. Bạn cần thường xuyên thực hành NLP để áp dụng cho bản thân, để rồi sau đó mới có thể hướng dẫn người khác thực hiện thành công.

NLP không giúp bạn thay đổi thế giới; nó đơn giản chỉ giúp bạn thay đổi cách thức quan sát và nhận thức thế giới. Việc thực hành các kỹ thuật của NLP cho phép bạn tạo dựng cho mình những mô hình tâm lý mới với thêm nhiều chi tiết để giúp bạn trở nên thành công hơn.

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat