[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

BỨT PHÁ MỤC TIÊU [BREAKTHROUGH SELLING]

BỨT PHÁ MỤC TIÊU [BREAKTHROUGH SELLING]

BỨT PHÁ MỤC TIÊU [BREAKTHROUGH SELLING]

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

 

BỨT PHÁ MỤC TIÊU

BREAKTHROUGH SELLING

NLP Skills in Selling

 

Đây là chương trình huấn luyện với thời lượng 2 ngày, trang bị cho học viên những kiến thức vã kỹ năng của Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (Neuro-Linguistic Programming -NLP) để có thể vận dụng vào công tác bán hàng. Chương trình còn giúp cho học viên có được tư duy tích cực và nâng cao năng lực giao tiếp một cách thành công và hiệu quả với người khác.

 

Chương trình Bứt phá mục tiêu (Breakthrough Selling) có thể mang lại kết quả gì cho học viên?

 

Những kỹ thuật được huấn luyện trong chương trình này có thể giúp cho học viên:

 

1. Xây dựng và thực hiện mục tiêu bán hàng;

2. Nắm vững quy trình bán hàng;

3. Phát triển kỹ năng giao tiếp, tạo trạng thái dung hợp với khách hàng;

4. Nâng cao kỹ năng giới thiệu sản phẫm, vượt qua sự từ chối và chốt giao dịch.

 

Nội dung cụ thể của chương trình huấn luyện Bứt phá mục tiêu (Breakthrough Selling) bao gồm:

 

1. Ý thức và vô thức (consciousness/unconsciousness). Nhận biết vai trò của vô thức trong hoạt động của con người và tận dụng sức mạnh của nó trong trong việc xác định mục tiêu, thực hiện mục tiêu và giao tiếp khách hàng.

 

2. Nguyên tắc thành công (principles for sucess). Năm nguyên tắc cơ bản của một người bán hàng thành công.

 

3. Xây dựng phong cách “Là Nguyên nhân (“At Cause”) trong phương trình Nhân Quả (Cause > Effect)

 

4. Xác lập mục tiêu “dạng chuẩn” và SMARTER (“well-formed outcome/ SMATER goal). Xác lập mục tiêu và cài đặt nó vào tâm trí để định hướng cho hành động.

 

5. Độ tinh giác quan (sensory acuity). Nâng cao và sử dụng độ tinh giác quan đề quan sát ngôn ngữ hình thể và lắng nghe giọng điệu của người khác.

 

6. Dung hợp (rapporting). Tạo dựng trạng thái dung hợp trong giao tiếp với người khác trong quá trình lãnh đạo.

 

7. Hệ thống tái hiện (representational systems). Nhận diện hệ thống tái hiện của người khác trong quá trình tương tác.

 

8. Từ thuộc tính (predicate). Sử dụng từ thuộc tính trong giao tiếp.

 

9. Chuyển động mắt (eye pattern). Quan sát chuyển động mắt của người giao tiếp để nhận diện ý nghĩa.

 

Áp dụng những kỹ thuật NLP nêu trên khi trang bị cho học viên những tri thức và kỹ năng của người bán hàng hiện đại. Cụ thể:

 

Công việc bán hàng và triết lý bán hàng hiện đại:

 • Quy trình bán hàng chuyên nghiệp gồm bốn bước
 • Chuẩn bị trước bán hàng;
 • Tiếp xúc khách hàng;
 • Trình bày bán hàng;
 • Kết thúc bán hàng.

Các kỹ năng hỗ trợ bán hàng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng đặt câu hỏi;
 • Kỹ năng lắng nghe;
 • Kỹ năng quan sát phi ngôn từ;
 • Kỹ năng xử lý từ chối
 • Những vấn đề tâm lý khách hàng có liên quan đến hành vi mua hàng.

 

Phương pháp huấn luyện

Học viên sẽ hình thành kỹ năng trong quá trình huấn luyện thông qua hàng loạt các hoạt động đa dạng và sống động theo nhóm. Các hoạt động này đã được lựa chọn và được chứng tỏ rằng chúng rất phù hợp để giúp học viên học tập một cách ý thức lẫn vô thức.

 

Tổng đầu tư 

Thông tin về mức đầu tư cho sẽ được cung cấp cho doanh nghiệp quan tâm.

 • Chi phí đầu tư bao gồm: Chi phí cho chuyên viên huấn luyện viên, tài liệu tập huấn (tài liệu hướng dẫn), cấp chứng chỉ (Không bao gồm chi phí thuê phòng đào tạo, phương tiện đào tạo như máy chiếu, màn hình, bảng lật, đánh dấu, giấy tờ và nghỉ giải lao ...)
 • Số người tham gia: Tối đa 30 người (ba mươi). Nếu số người tham gia ít hơn 30, chi phí sẽ vẫn còn.

 

BỔ SUNG TÙY CHỌN!

 

Chúng tôi có thể cung cấp 2 đợt hướng dẫn bổ sung (mỗi đợt) nửa ngày, được gọi là “Thực hành có tính kỷ luật" để giúp 

tất cả học viên áp dụng những gì họ đã học được từ khóa học vào bối cảnh kinh doanh. Thông tin về mức đầu tư cho mỗi 

đợt là sẽ được cung cấp cho doanh nghiệp quan tâm.

 

 • ĐỢT 1: 15 NGÀY SAU KHÓA HỌC.
 • ĐỢT 2: 15 NGÀY SAU ĐỢT 1.

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat