[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH : LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH : LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH : LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

(Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy NLP

vào công tác lãnh đạo và quản lý)

 

CHƯƠNG TRÌNH CẤP CƠ BẢN

(Leadership Excellence- Basic Level)

Khóa học này sẽ giúp các học viên, là những nhà quản lý mới, phát triển những phẩm chất lãnh đạo tốt rất cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong tổ chức. Họ được trang bị những kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng những thách thức khó khăn của nền kinh tế và kinh doanh thế giới ngày nay.

 

CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG

(Leadership Excellence- Intermediate Level)

Khóa học này sẽ giúp những người tham gia phát triển những phẩm chất lãnh đạo giỏi cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong tổ chức, đặc biệt là trong một môi trường kinh tế khắc nghiệt. Cải thiện hiệu quả của các nhà lãnh đạo bằng cách nâng cao kỹ năng lãnh đạo đỉnh cao và sẵn sàng đáp ứng những thách thức khó khăn của nền kinh tế và kinh doanh ngày nay.

 

CHƯƠNG TRÌNH CẤP CAO

(Leadership Excellence- Advance Level)

Khóa học này sẽ giúp những người tham gia tiếp tục phát triển những phẩm chất lãnh đạo giỏi cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong tổ chức. Cải thiện hiệu suất của các nhà lãnh đạo bằng cách nâng cao kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và có thể tham vấn các báo cáo trực tiếp và phát triển chúng như nhà lãnh đạo.

 
Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat