[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CHI PHÍ ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG SXKD

KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CHI PHÍ ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG SXKD

KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CHI PHÍ ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG SXKD

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

1.MỤC ĐÍCH :

Khóa “ Quản trị Chi phí đạt hiệu quả trong SXKD” nhằm giúp các cán bộ và chuyên viên quản lý kinh doanh và sản xuất  hiểu về chi phí trong SXKD và mối quan hệ tác động tới hiệu quả kinh tài chánh; qua đó đảm bảo việc kiểm soát và thực thi chi phí hợp lý, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý và cạnh tranh của Doanh nghiệp trong giai đoạn mới.  

 

=> Khóa học đặt biệt hữu ích giúp Doanh nghiệp kiểm soát tốt và là cơ sở tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho công ty.

 

2. CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN

 

Khóa học trong 4 buổi  bao gồm 2 chuyên đề sau :

Phần 1. Quản trị chi phí trong công ty Sản xuất

Phần 2. Chi phí và hiệu quả tài chánh doanh nghiệp

Cụ thể chương trình như sau :

 

PHẦN 1 : Quản trị chi phí trong công ty Sản xuất

 

BUỔI 1. Tổng quan về chi phí trong hoạt động SXKD

 

- Giới thiệu chi phí HĐSXKD

- Phân loại chi phí

- Ý nghĩa của việc quản trị chi phí

- Sự khác biệt trong kết cấu chi phí của các loại hình doanh nghiệp

- Kết cấu chi phí của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất

 

 

BUỔI 2. Phương thức xây dựng định mức chi phí trong doanh nghiệp

 

- Phương pháp xây dựng định mức tiêu chuẩn về chi phí (bao gồm định mức giá và định mức lượng)

- Xây dựng định mức chi phí NVL trực tiếp

- Xây dựng định mức chi phí lao động trực tiếp

- Xây dựng định mức chi phí sản xuất chung

- Xây dựng định mức chi phí bán hàng

- Xây dựng định mức chi phí QLDN

 

PHẦN 2 : Chi phí và hiệu quả tài chánh doanh nghiệp

 

BUỔI 1. Tác động của Chi phí SXKD đến hiệu quả lợi nhuận của Doanh nghiệp

 

- Mối quan hệ giửa biến phí và định phí

- Cấu trúc chi phí trong SX tác động đến lợi nhuận

- Quản trị chi phí hiệu quả để gia tăng lợi nhuận

 

 

BUỔI 2. Phân tích các chỉ số SXKD và chi phí trong Doanh nghiệp

 

- Phân tích tài chánh và chi phí dành cho Cán bộ quản lý

- Các chỉ số hoạt động và chi phí tác động đến hiệu quả tài chánh công ty

- Thảo luận kinh nghiệm thực tiển và vận dụng trong công ty

 

 

Tài liệu giảng dạy và Tham khảo :

Sách Quản trị Tài chánh – Lý thuyết và ứng dụng

Bộ bài giảng quản lý chi phí trong SXKD  

Tài liệu tham khảo :

Các phân tích chi phí – tài chánh doanh nghiệp

Một số báo cáo về quản lý chi phí

 

3. GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO :

Các giảng viên là những người am tường trong lãnh vực phụ trách, và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cho các khóa học dành cho đối tượng là các cán bộ đang công tác tại các Doanh nghiệp quy mô lớn.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Học viên vui lòng liên hệ Hotline: (028) 3826 9769 - 3826 9770 hoặc Ms Trang 0931266579

 

NLP TÂM THỨC MỚI

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat