[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới - New Mind NLP Academy (Vietnam)

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

(CHƯƠNG TRÌNH CẤP CAO)

[Leadership Excellence- Advance Level]

 

Tổng quan về khóa học

 

Khóa học này sẽ giúp những người tham gia tiếp tục phát triển những phẩm chất lãnh đạo giỏi cần thiết cho sự nghiệp và thành công

trong tổ chức. Cải thiện hiệu suất của các nhà lãnh đạo bằng cách nâng cao kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và có thể tham vấn các báo cáo trực

tiếp và phát triển chúng như nhà lãnh đạo.

 

Đối tượng tham gia

Những người đã và đang làm công tác quản lý, lãnh đạo, và đã học qua những chương trình Lãnh đạo đỉnh cao cơ bản và cấp trung.

 

Nội dung khóa học

 

Mục tiêu: Khóa học có hai mục tiêu:

 

1. Tăng cường kỹ năng lãnh đạo hiện có của học viên.

2. Cung cấp cho học viên một số công cụ lãnh đạo có thể được sử dụng trong "tham vấn " với mô hình GROW, để tham vấn cho tất cả các nhân viên trong nhóm quản lý để họ có thể tăng hiệu suất của nhóm.

 

Nội dung chính: Nội dung cơ bản của khóa đào tạo (có thể điều chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng)

 

1. Các cấp độ logic tư duy. Xem xét mục đích /nhiệm vụ của nhóm quản lý, hình thành bản sắc của nhóm, thống nhất với nhóm về giá trị và niêm tin, xác định các năng lực cần thiết và hành vi phù hợp, và nhận diện xem họ mong muốn làm việc trong môi trường như thế nào.

2. Các Siêu chương trình (Meta Programs) nâng cao. Xác định một số chương trình meta then chốt cho mỗi nhân viên trong nhóm quản lý, để học viên hiểu rõ hơn về cách họ suy nghĩ và phản hồi trong các tình huống khác nhau và làm thế nào để gây ảnh hưởng đến họ.

3. Xử lý phản đối và tái định khung, và có thể thay đổi niềm tin. Với vai trò lãnh đạo, trong một tình huống truyền thông "chính thức", khả năng tái định khung và xử lý các phản đối từ nhân viên sẽ rất cần thiết.

4. Tham vấn cho nhân viên theo mô hình GROW. Đây là viết tắt của:

 • Mục tiêu: Bạn muốn đạt được điều gì? Bạn muốn gì từ mối quan hệ huấn luyện và / hoặc buổi học?
 • Tính năng: Tình hình hiện tại là gì? Bây giờ bạn đang ở đâu trong mối quan hệ với việc đạt được mục tiêu của bạn?
 • Tùy chọn: Bạn phải di chuyển từ nơi nào đến nơi mình muốn, để đạt được mục tiêu?
 • Làm gì, Khi nào: Bạn sẽ làm gì? Khi nào bạn sẽ làm nó?
 • Phương pháp huấn luyện: Trình bày ngắn gọn cùng với các hoạt động nhóm khác nhau
 • Thời lượng: 02 (hai) ngày.

 

Những gì người tham dự có thể thực hiện sau khóa học

 • Duy trì hiệu suất làm việc cao của cả tập thể.
 • Đưa ra "tham vấn" cho các thành viên trong nhóm để tăng cường hiệu suất của họ.
 • Phát triển các nhà lãnh đạo cấp thấp hơn.

 

Tổng đầu tư

Thông tin về mức đầu tư cho sẽ được cung cấp cho doanh nghiệp quan tâm.

 • Chi phí đầu tư bao gồm: Chi phí cho chuyên viên huấn luyện viên, tài liệu tập huấn (tài liệu hướng dẫn), cấp chứng chỉ (Không bao gồm chi phí thuê phòng đào tạo, phương tiện đào tạo như máy chiếu, màn hình, bảng lật, đánh dấu, giấy tờ và nghỉ giải lao ...)
 • Số người tham gia: Tối đa 30 người (ba mươi). Nếu số người tham gia ít hơn 30, chi phí sẽ vẫn còn.

 

BỔ SUNG TÙY CHỌN!

Chúng tôi có thể cung cấp 2 đợt hướng dẫn bổ sung (mỗi đợt) nửa ngày, được gọi là “Thực hành có tính kỷ luật" để giúp tất cả học viên

áp dụng những gì họ đã học được từ khóa học vào bối cảnh kinh doanh. Thông tin về mức đầu tư cho mỗi đợt là sẽ được cung cấp cho

doanh nghiệp quan tâm.

 • ĐỢT 1: 15 NGÀY SAU KHÓA HỌC.
 • ĐỢT 2: 15 NGÀY SAU ĐỢT 1.
 
Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat