[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO (CHƯƠNG TRÌNH CẤP CƠ BẢN)

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO (CHƯƠNG TRÌNH CẤP CƠ BẢN)

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO (CHƯƠNG TRÌNH CẤP CƠ BẢN)

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO 

(CHƯƠNG TRÌNH CẤP CƠ BẢN)

[Leadership Excellence- Basic Level]

Tổng quan về khóa học

Khóa học này sẽ giúp các học viên, là những nhà quản lý mới, phát triển những phẩm chất lãnh đạo tốt rất cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong tổ chức. Họ được trang bị những kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng những thách thức khó khăn của nền kinh tế và kinh doanh thế giới ngày nay.

 

Đối tượng tham gia

Các nhà quản lý mới được thăng cấp.

 

Nội dung khóa học:

 • Mục tiêu: Khóa học có hai mục đích:

1. Xây dựng "cách tư duy" đúng mực cho tất cả các học viên về vai trò lãnh đạo trong bối cảnh kinh doanh. Họ có thể thúc đẩy các thành viên trong nhóm làm việc tập trung vào việc đạt được các mục tiêu kinh doanh, giúp các thành viên trong nhóm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của công việc và có niềm tin mạnh mẽ vào thành công.

2. Cung cấp cho học viên một số công cụ lãnh đạo có thể được sử dụng trong bối cảnh kinh doanh.

 • Nội dung cơ bản: Nội dung cơ bản của khoá học (có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

1. “Tư duy” của một nhà lãnh đạo thành công. Đã có những niềm tin và thái độ nhất định của tất cả những người thành công. Đây có thể được chia thành hai khu vực chính:

Các giả định trong bối cảnh kinh doanh

5 nguyên tắc để thành công.

Là dạng người “Tại Nguyên nhân”.

2. Xác định mục tiêu. Đặt các mục tiêu "dạng chuẩn" (hoặc "SMARTER") mà cả nhóm có thể làm việc để hướng tới đạt mục tiêu.

3. Giao tiếp. Áp dụng tốt nhất các phương thức giao tiếp khác nhau với một số công cụ và kỹ năng NLP.

4. Dung hợp. Đây là một kỹ năng đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và hiệu quả với nhân viên, vì nhân viên nói chung sẽ đi theo lãnh đạo nào mà họ tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng. Đó thường là kết quả của mối quan hệ mà các nhà lãnh đạo đã tạo ra đối với họ.

 • Phương pháp đào tạo: thuyết trình ngắn cùng với các hoạt động nhóm khác nhau.
 • Thời gian: 02 (hai) ngày.

 

Những gì người tham dự có thể thực hiện sau khoá học

 • Hiểu được vai trò quản lý/lãnh đạo với một thái độ tích cực trong làm việc với mọi người;
 • Giao tiếp tích cực và hiệu quả với nhân viên sau đó xây dựng thành công mối quan hệ với họ.
 • Lãnh đạo nhóm một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu kinh doanh và quản lý tốt hoạt động của họ.
 • Biết cách động viên nhân viên ở một mức độ nào đó.

 

Tổng đầu tư:

 

Thông tin về mức đầu tư cho sẽ được cung cấp cho doanh nghiệp quan tâm.

 • Chi phí đầu tư bao gồm: Chi phí cho chuyên viên huấn luyện viên, tài liệu tập huấn (tài liệu hướng dẫn), cấp chứng chỉ (Không bao gồm chi phí thuê phòng đào tạo, phương tiện đào tạo như máy chiếu, màn hình, bảng lật, đánh dấu, giấy tờ và nghỉ giải lao ...)
 • Số người tham gia: Tối đa 30 người (ba mươi). Nếu số người tham gia ít hơn 30, chi phí sẽ vẫn còn.

 

BỔ SUNG TÙY CHỌN!

 

Chúng tôi có thể cung cấp 2 đợt hướng dẫn bổ sung (mỗi đợt) nửa ngày, được gọi là “Thực hành có tính kỷ luật" để giúp tất cả học viên áp dụng những gì họ đã học được từ khóa học vào bối cảnh kinh doanh. Thông tin về mức đầu tư cho mỗi đợt là sẽ được cung cấp cho doanh nghiệp quan tâm.

 • ĐỢT 1: 15 NGÀY SAU KHÓA HỌC.
 • ĐỢT 2: 15 NGÀY SAU ĐỢT 1.
Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat