[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO (CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG)

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO (CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG)

LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO (CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG)

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

 LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO  

(CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG)

[Leadership Excellence- Intermediate Level]

 

Tổng quan về khóa học

 

Khóa học này sẽ giúp những người tham gia phát triển những phẩm chất lãnh đạo giỏi cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong tổ

chức, đặc biệt là trong một môi trường kinh tế khắc nghiệt. Cải thiện hiệu quả của các nhà lãnh đạo bằng cách nâng cao kỹ năng lãnh đạo

đỉnh cao và sẵn sàng đáp ứng những thách thức khó khăn của nền kinh tế và kinh doanh ngày nay.

 

Đối tượng tham gia

 

Các nhà quản lý hiện tại ở cấp trung cao trong doanh nghiệp.

 

Nội dung khóa học

 • Mục tiêu: Khóa học có hai mục đích:
 1. Tập trung vào việc nâng cao bốn kỹ năng cơ bản của một nhà lãnh đạo (Mục tiêu thiết lập, Sử dụng các chương trình siêu dữ liệu, tái cấu trúc và Neo)
 2. Những người tham gia có thể sử dụng một số công cụ lãnh đạo để tạo sự hợp tác với nhân viên và tạo động lực thực sự cho nhân viên.
 • Nội dung cơ bản: Nội dung cơ bản của khóa học (có thể điều chỉnh tùy thuộc vào khách hàng).
 1. Xem lại "cách tư duy" của một nhà lãnh đạo thành công.
 2. Bốn kỹ năng thiết yếu của một nhà lãnh đạo
 • Thiết lập các mục tiêu (bỏ qua các “vấn đề” và “thất bại” dựa trên suy nghĩ và đặt ra các mục tiêu xứng đáng để đạt được.Xác định có hệ thống các mục tiêu theo cách mà các nhà quản lý thành công nhất làm.)
 • Sử dụng các Siêu chương trình (Meta Programs) (Hiểu và làm việc với sự khác biệt về nhân cách - được gọi là "các siêu chương trình" trong NLP – qua đó hình thành văn hoá của một tổ chức. Tạo cảm giác hiểu biết chung với người khác cho phép phát triển các giải pháp nhóm mang tính sáng tạo).
 • Tái định khung (Phát hiện và thay đổi các giả định ẩn thông qua ngôn ngữ biểu đạt của chính bạn và người khác. Tìm những ý nghĩa hữu ích nhất đối với các sự kiện xảy ra để phát hiện các cơ hội mới và tận dụng tối đa những "thách thức")
 • Neo tâm lý (Ngay lập tức truy cập trạng thái tâm lý để có thể dễ dàng làm những gì bạn muốn làm: tràn đầy năng lượng, nhiệt tình, vui tươi, cảm hứng...)
 1. Dung hợp- Nâng cao. Đây là kỹ năng quản lý trung tâm đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và hiệu quả với nhân viên.
 2. Tạo ra sự hợp tác và động lực thực sự.
 • Phương pháp đào tạo: Trình bày ngắn gọn cùng với các hoạt động khác nhau của nhóm.
 • Thời gian: 02 (hai) ngày.

 

Những gì mà người tham gia có thể thực hiện sau khóa học

 • Thiết lập các mục tiêu làm việc cho nhóm và có được sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm và giải quyết tốt các vấn đề nhạy cảm phát sinh trong nội bộ;
 • Xử lý phản đối và tái định khung và có thể thay đổi niềm tin. Với vai trò lãnh đạo, trong một tình huống giao tiếp “chính thức”, có thể điều chỉnh lại và xử lý phản đối là rất cần thiết.
 • Duy trì mức hiệu năng làm việc của các thành viên trong nhóm.

 

Khoản đầu tư

Tổng đầu tư: Thông tin về mức đầu tư cho mỗi đợt là sẽ được cung cấp cho doanh nghiệp quan tâm.

 • Chi phí đầu tư bao gồm: Chi phí cho chuyên viên huấn luyện viên, tài liệu tập huấn (tài liệu hướng dẫn), cấp chứng chỉ (Không bao gồm chi phí thuê phòng đào tạo, phương tiện đào tạo như máy chiếu, màn hình, bảng lật, đánh dấu, giấy tờ và nghỉ giải lao ...)
 • Số người tham gia: Tối đa 30 người (ba mươi). Nếu số người tham gia ít hơn 30, chi phí sẽ vẫn còn.

 

BỔ SUNG TÙY CHỌN!

Chúng tôi có thể cung cấp 2 đợt hướng dẫn bổ sung (mỗi đợt) nửa ngày, được gọi là “Thực hành có tính kỷ luật" để giúp tất cả học viên

áp dụng những gì họ đã học được từ khóa học vào bối cảnh kinh doanh. Thông tin về mức đầu tư cho mỗi đợt là sẽ được cung cấp cho

doanh nghiệp quan tâm.

 • ĐỢT 1: 15 NGÀY SAU KHÓA HỌC.
 • ĐỢT 2: 15 NGÀY SAU ĐỢT 1.

 

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat