[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

NLP DOANH NGHIỆP – TÁI LẬP TRÌNH THÀNH CÔNG

NLP DOANH NGHIỆP – TÁI LẬP TRÌNH THÀNH CÔNG

NLP DOANH NGHIỆP – TÁI LẬP TRÌNH THÀNH CÔNG

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

Tổng quan về khóa học

Khóa học này sẽ giúp những người tham gia phát triển những phẩm chất lãnh đạo giỏi cần thiết cho sự nghiệp và thành công trong tổ chức, đặc biệt là trong một môi trường kinh tế khắc nghiệt. Cải thiện hiệu quả của các nhà lãnh đạo bằng cách nâng cao kỹ năng lãnh đạo đỉnh cao và sẵn sàng đáp ứng những thách thức khó khăn của nền kinh tế và kinh doanh ngày nay.

 

Đối tượng học viên

- Các chủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Các nhà quản lý/ lãnh đạo trong các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp

- Các đối tượng muốn khởi nghiệp doanh nghiệp

- Các đối tượng đã biết hoặc đã học NLP

 

Nội dung cơ bản của khóa huấn luyện

 

Thời lượng: Chương trình huấn luyện được thực hiện trong 04 (bốn) ngày.

Mục tiêu: Chương trình huấn luyện nhằm vào những mục tiêu:

- “Mindset” của người Lãnh đạo để thành công trong điều hành. Có thể động viên đội ngũ nhân viên làm việc có mục tiêu, thấy được ý nghĩa trong việc mình làm và tự tin vào sự thành công.

- Những người tham gia có thể sử dụng một số công cụ lãnh đạo để tạo sự hợp tác với nhân viên và tạo động lực thực sự cho nhân viên.

- Tăng cường kỹ năng lãnh đạo hiện có của họ

- Trang bị cho học viên những kỹ thuật “coaching” theo mô hình GROW để áp dụng cho nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

 

 Nội dung cơ bản: Nội dung của chương trình huấn luyện (có thể điều chỉnh theo yêu cầu của phía doanh nghiệp):

 

- “Mindset” của một nhà lãnh đạo thành công;

- Sáu nguyên tắc thành công.

- Xây dựng mục tiêu. Xây dựng mục tiêu với sự đồng thuận cao của nhân viên;

- Các cấp độ lô gic tư duy. Xem xét tổ chức với các tiêu chí mục tiêu, sứ mệnh, nhận dạng, giá trị tập thể, năng lực, hành vi và môi trường làm việc.

- Các siêu chương trình và giá trị. Cách nhận diện một số siêu chương trình và giá trị chủ yếu trong nhận thức của nhân viên, để có thể hiểu được họ, đáp ứng và gây ảnh hưởng thành công đối với họ;

- Quan hệ tốt. Đây là kỹ năng quản lý trung tâm đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và hiệu quả với nhân viên

- Neo (Ngay lập tức bước vào trạng thái tâm trí để có thể dễ dàng làm những gì bạn muốn làm: tràn đầy năng lượng, nhiệt tình, vui tươi, cảm hứng ...)

- Tạo ra sự hợp tác và động lực thực sự

- Tạo dựng trạng thái dung hợp (rapporting) với nhân viên;

- Lãnh đạo bằng cách đặt câu hỏi;

- Vượt qua mọi tiêu cực. Sử dụng phương pháp tái định khung để thay đổi những thành viên  có niềm tin tiêu cực sang tích cực.

- Kỹ thuật ‘coaching” với mô hình GROW: Mục tiêu (Goal), Hiện trạng (Reality), Tùy chọn (Options) và Câu hỏi W (W questions).

 

Phương pháp huấn luyện: Trình bày ngắn ngọn, chủ yếu dành thời gian cho học viên thực hiện những hoạt động khác nhau.

Những gì học viên đạt được sau khóa học

+ Có được nhận thức và thái độ đúng đắn trong lãnh đạo và phát triển;

+ Lãnh đạo tập thể để đạt mục tiêu;

+ Xử lý khéo léo các vấn đề phát sinh trong nội bộ;

+ Chủ động thực hiện “coachching” cho nhân viên để nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Duy trình kết quả hoạt động cao.

 

Để biết thêm thông tin về khóa học, Học Viên vui lòng liên hệ hotline: (028) 3286 9769 - 3826 9770 hoặc Ms Trang 0931 266 579

 

NLP Tâm Thức Mới

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat